pronace

pronace

neutrální došlap

supinace

Pronace je rotace chodidla a kotníku směrem dovnitř po dopadu na podložku. Je to přirozený pohyb umožňující účinnější tlumení nárazu. Nadměrná či nedostatečná pronace je však nežádoucí.

Každý pronuje a počáteční pronace je důležitou a zdravou odezvou silné zátěži, které je chodidlo vystaveno. Je neodlučitelná od pohybu vpřed.

Pokud chodidlo pronuje příliš mnoho (nebo příliš málo) a děje se tak pravidelně, může to způsobit několik biomechanických problémů, které způsobí snížení výkonnosti a zvětšení rizika úrazu.

Každý kvalitní výrobce běžecké obuvi musí vytvářet produkty s různými stupni tlumení nárazů a kontroly pronace.

nadměrná pronace

Běžci s nadměrnou pronací obecně dopadají chodidlem na podložku ve výrazně pronující pozici. Nadměrná pronace je rotace chodidla a kotníku směrem dovnitř po dopadu a je nežádoucí.

střední pronace = neutrální došlap

Běžci s neutrálním dopadem chodidla na podložku procházejí středně velkou pronací.

nedostatečná pronace = supinace

Běžci s nízkou pronací obecně dopadají chodidlem na podložku ve výrazně supinující pozici. Supinace je opakem pronace. Jedná se tedy o rotaci chodidla a kotníku směrem ven po dopadu. Takto pohybující se chodidlo neúčinně tlumí nárazy.

Provozovatel stránek nezodpovídá za případnou újmu na zdraví či způsobená zranění.